ជូនចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុន តើអ្នកចង់ធ្វើការងារថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុនដែរទេ? សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីការធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

យើងនឹងបើក ~សិក្ខាសាលាអនឡាញ~ Japan Care Worker Guide នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការណែនាំអំពី ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និង «សិក្ខាកាមជំនាញ» សម្រាប់ប្រកបការងារថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន។  សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការងារថែទាំ និងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន សូមអញ្ជើញចូលរួមកុំបីខានឡើយ។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីកម្មវិធី

ឈ្មោះកម្មវិធី: ~សិក្ខារសាលាអនឡាញ~ Japan Care Worker Guide 

អ្នករៀបចំកម្មវិធីការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ Japan Care Worker Guide

កិច្ចការនេះជាចំណែកមួយនៃ«គម្រោងជម្រុញការទទួលធនធានមនុស្សជនបរទេសក្នុងផ្នែកថែទាំ» ដែល

       មានការឧបត្ថម្ពគម្រោងពីក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាពនៃប្រទេសជប៉ុន

កាលបរិច្ឆេទ   : ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង 15:00~16:30  (ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា)

 រៀបចំឡើងតាមរយៈការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជា។

ទីតាំង         : SpaciaNet –Kesoko Room- 

 អាសយដ្ឋាន ៖ ជាន់ទី១៥ អគារ Diamond Twin Tower កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ 

អ្នកចូលរួម      : អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ឬយុវជន យុវនារីដែលមានចំណាប់​

  អារម្មណ៍ចំពោះការធ្វើការនិងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

របៀបវារៈកម្មវិធី បញ្ចាំងវីដេអូសម្ភាសន៍ជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន និងពន្យល់ពី

  ការងារថែទាំ និងប្រទេសជប៉ុន ព្រមទាំងមានវគ្គសំនួរចម្លើយផងដែរ

 • ការណែនាំអំពីភាពទាក់ទងរបស់ប្រទេសជប៉ុន
 • ការណែនាំអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រទេសជប៉ុន
 • ក្តីរីករាយនាពេលធ្វើការនៅកន្លែងថែទាំ
 • ដើម្បីប្រកបការងារថែទាំបាននៅប្រទេសជប៉ុន
 • ជំហានដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន
 • សំនួរចម្លើយ

កំណត់សម្គាល់: សូមមេត្តាសហការណ៍ដោយពាក់ម៉ាស់ លាងអាកុលនិងវ៉ាស់កម្តៅនៅច្រកចូលនៃសិក្ខារសាលា។

                         ប្រសិនបើមានកម្តៅចាប់ពី 37.5 អង្សារឡើង នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឡើយ។

 សូមជម្រាបថា កម្មវិធីខាងលើអាចមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃជម្ងឺឆ្លងCOVID-19

                    សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងតាមលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។

 

សម្រាប់អ្នកចង់ចូលសរួម សូមរៀបចំព័ត៌មាន និងចុះឈ្មោះតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានចាំបាច់ (សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ៗ)

・ឈ្មោះសាលា ・ឈ្មោះសាម៉ីខ្លួន ・អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ・លេខទូរស័ព្ទ

・សំនួរទៅកាន់វាគ្មិន ・・・ សំនួរដែលចង់សួរ ឬចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការងារថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន

កន្លែងចុះឈ្មោះ 

・ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: Lodosha Co.,Ltd.

・អាសយដ្ឋាន:ជាន់ទី១៥ អគារ Diamond Twin Tower កោះពេជ្រ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

・លេខទូរស័ព្ទ(អ្នកទទួលបន្ទុក):017-429-109 (Mr.Sea Kakkda) 078-766-944  (Ms.Toek Polin)

・អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល: contact@lodosha.jp

កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង 17:00

Scroll to Top