ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ပေ့ချ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်၏အကြောင်းအရာများ၊ သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍၊ ပိုမိုသိလွယ်စေရန်အတွက် ယခုအခါ Japan Care Worker Guide official Facebook ပေ့ချ်အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

Scroll to Top