Фейсбүүк хуудас нээгдлээ.

Япон орон, асаргааны ажил, Тусгай ур чадварын ажилтны тогтолцооны тухай та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй таниулах зорилгоор Japan Care Worker Guide албан ёсны Фейсбүүк хуудас нээв.

Scroll to Top