Các công việc Chăm sóc vào ca ngày và ca đêm

Tại các cơ sở có người cao tuổi sinh hoạt, không chỉ có công việc vào ban ngày, mà có cả công việc vào ban đêm. Công việc ban ngày được gọi là nikkin, công việc ban đêm được gọi là yakin.

Nếu bạn biết được sự khác nhau về nội dung công việc ban ngày và ban đêm, sự khác nhau về trạng thái của người sử dụng dịch vụ, thì bạn sẽ chuẩn bị tâm lý được, dù làm việc ở khung thời gian nào.

Contents

Có sự khác biệt gì giữa ca ngày và ca đêm?

Chúng ta sẽ chia làm 2 phần là cách làm việc của nhân viên Chăm sóc, và trạng thái của người lớn tuổi.

Ca ngày ca làm việc 8 tiếng, từ sáng đến chiều tối. Ví dụ như từ 9 giờ sáng đến 18 giờ (bao gồm nghỉ trưa 1 tiếng). Ca đêm là ca làm việc trong vòng 16 tiếng, từ chiều tối đến sáng hôm sau. Ví dụ như từ 17 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau (Có thể ngủ ngắn trong 2 tiếng).

Đa số các cơ sở đều trả thêm tiền phụ cấp ca đêm (Số tiền khác nhau tùy vào các cơ sở). Số lượng nhân viên cũng khác nhau nhiều. Ví dụ, ca ngày 4 người, ca đêm chỉ có 2 người, nói cách khác 1 nhân viên ca đêm sẽ phải trông nom 30 người lớn tuổi.

Về trạng thái của người lớn tuổi, có một số trạng thái tiêu biểu, như tối đến thì tâm lý không ổn định, hoặc không ngủ được, cứ đi bộ lòng vòng…

 

Khi cảm thấy bất an trong ca đêm

Có thể bạn sẽ thấy lo lắng bất an, khi thời gian làm ca đêm dài và nhân viên thì ít người. Đa số các cơ sở chỉ cho nhân viên nhận ca đêm khi đã quen với ca ngày sau một khoảng thời gian nhất định. Dù bạn bắt đầu làm ca đêm, thì lúc mới đầu bạn cũng không phải làm một mình. Bạn sẽ được chỉ dạy từ một nhân viên khác có nhiều kinh nghiệm, và cùng làm việc chung với họ. Bạn có thể nhận sự hỗ trợ từ nhân viên khác cho đến khi quen việc.

 

Cách xử lí khi sức khoẻ người lớn tuổi chuyển xấu đột ngột

Vì các cơ quan chức năng trong cơ thể yếu đi, nên có lúc sức khoẻ họ đột ngột chuyển biến xấu. Khi làm ca ngày, có rất nhiều y tá ở cơ sở, nên có thể gọi trợ giúp ngay.

Ở ca đêm, dù không có y tá, nhưng bạn có thể gọi điện đến các ý tá đang nghỉ và xin chỉ thị xử lí. Có rất nhiều cơ sở có liên kết với bệnh viện, nên lúc cần, bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ.

 

 

 

 

 

Scroll to Top