ระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง

ー Specified Skilled Worker​​​ ー

ทักษะเฉพาะทาง (i) ด้านดูแลบริบาล

ในเดือนเมษายน ปี 2019 ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดสถานภาพการพำนักสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางขึ้นใหม่เป็นสถานภาพการพำนักที่ให้บุคลากรต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะทางสามารถทำงานใน 14 อุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงงานด้านดูแลบริบาล เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มขึ้น สถานภาพการพำนักนี้มี 2 ประเภท คือ ทักษะเฉพาะทาง (i) และทักษะเฉพาะทาง (ii) การดูแลบริบาลจะเป็นทักษะเฉพาะทาง (i) เท่านั้น

การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาล

การสอบประเมินทักษะเฉพาะทางสำหรับงานด้านดูแลบริบาลมีทั้งหมด 3 การสอบ คือ “การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาล” “การสอบประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการดูแลบริบาล” และการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาลและการสอบประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการดูแลบริบาลเป็นการประเมินทักษะเฉพาะทางและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานในด้านดูแลบริบาล โดยจะกำหนดมาตรฐานตามระดับความพร้อมในการทำงานของแต่ละสาขา ส่วนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาญี่ปุ่นจะวัดโดย “การสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น” หรือ “การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น” (ต้องได้ระดับ N4 ขึ้นไป)

การเรียนเตรียมสอบภาษาญี่ปุ่นและการดูแลบริบาล

การเรียนเตรียมสอบเพื่อขอสถานภาพำนักแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (i) ด้านดูแลบริบาล นอกจากการศึกษาด้วยตัวเองจากหนังสือเรียนต่างๆ แล้ว ยังมีวิธีเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาณี่ปุ่นอีกด้วย ในบทความนี้เราจะเน้นสำหรับผู้ที่ทำการศึกษาด้วยตัวเอง โดยจะแนะนำหนังสือเรียนและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ความพร้อมของระบบการสนับสนุนจากฝั่งญี่ปุ่น

เพื่อให้ชาวต่างชาติมาทำงานดูแลบริบาลที่ญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ หลายภาคส่วนอย่างสถานบริบาล องค์กรในอุตสาหกรรม รัฐบาลท้องถิ่นและประเทศญี่ปุ่นต่างให้การสนับสนุน ไม่เพียงแต่การทำงานบริบาลเท่านั้น แต่ให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน รวมถึงปัญหาด้านภาษาและพื้นฐานการดำรงชีวิตด้วย

เสียงจากเรา

เราได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ทำงานดูแลบริบาลที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น การทำงานดูแลบริบาลและการเรียนให้แก่คุณ

พรพนิตตา ต่อพิทักษ์พงษ์

・ประเทศบ้านเกิด: ไทย
・ปีที่เดินทางมาญี่ปุ่น: 2019
・สถานะ: พนักงานฝึกงานด้านเทคนิค
・ทักษะภาษาญี่ปุ่น: N2

FAQ

เราจะตอบคำถามที่ทุกคนถามเข้ามา

มี “องค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน” ซึ่งคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่ตอบรับให้ช่วยเหลือการประกันที่อยู่อาศัยและสัญญาที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง

ไม่สามารถทำได้ในระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง แต่หากได้รับวุฒิผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นวุฒิระดับชาติก็จะสามารถทำงานได้ถาวร พำนักได้ถาวรและพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้

ต้องได้ระดับ N4 ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง)

นอกจากการดูแลทางกายภาพ (ดูแลช่วยเหลือการอาบน้ำ ทานอาหาร ขับถ่าย ฯลฯ ตามสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ) มีงานช่วยเหลือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (จัดนันทนาการ ช่วยเหลือกาารฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ)
*บริการในรูปแบบไปเยี่ยมไม่เข้าข่ายงานนี้

SEARCH
LINK

ดูรายการลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่

ABOUT US

หากคุณต้องการมาทำงานดูแลบริบาลที่ญี่ปุ่น เราจะช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง งานดูแลบริบาล การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นและการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจได้ง่ายให้แก่คุณ

เว็บไซต์นี้ก่อตั้งและดำเนินการโดยสำนักงานบริหาร Japan Care Worker Guide ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการรับบุคคลากรต่างชาติด้านการดูแลบริบาลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประจำปี 2021

Follow Us

เราได้เปิดเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ Japan Care Worker Guide เพื่อแนะนำเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น งานดูแลบริบาลและระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง 

กรุณากด “ถูกใจ” และติดตามเพจของเรา

Scroll to Top